hakkai-yuki3-72box2

八海山 純米大吟醸 雪室貯蔵三年 720ml(※カートン入り)